Wat is RLS ?

RLS wordt tot de ‘chonische zenuwaandoeningen’ gerekend, gekenmerkt door gevoelsstoornissen en bewegingsdrang, zonder dat er structurele veranderingen in het zenuwstelsel kunnen vastgesteld worden.

BEHANDELEN VAN RESTLESS-LEGS SYNDROOM

De bewegingsdrang van de benen verhindert de nachtrust, dus smorgens niet voldoende uitgerust met veel negatieve effecten tot gevolg! 

“Sinds ik magneetveldtherapie heb leren kennen, slaap ik snel in, bovendien slaap ik ook door…” is de reactie van een kliënte na enkele dagen.

De VORM-begeleiding (in onze praktijk ontwikkeld), zorgt op een periode van 3 tot 6 maanden voor het herwinnen van een goede levenskwaliteit.

 

Structurele oplossingen van chronische aandoeningen en pijn

Voordelen van magneetveldtherapie

  • Thuisgebruik
  • Geen nevenwerking
  • 10 j ervaring behandeling chronische klachten
  • uniek begeleidingstraject VORM (in onze praktijk ontwikkeld)

GRATIS PERSOONLIJK ADVIES>