RLS – Restless Legs Syndroom – Rusteloze benen

Wat is RLS ?

RLS staat voor Restless Leg Syndrome, oftwel Rusteloze Benen Syndroom. De behandeling met Magneetveld Therapie levert uitstekende resultaten op.
RLS wordt tot de ‘chonische zenuwaandoeningen’ gerekend, gekenmerkt door gevoelsstoornissen en bewegingsdrang, zonder dat er structurele veranderingen in het zenuwstelsel kunnen vastgesteld worden.

Wat zijn de symptomen van RLS ?

Het gaat om moeilijk te omschrijven gevoelsstoornissen in de benen (en soms in de armen), niet ervaren als echt pijnlijk, wel uiterst onaangenaam (kriebelend, stromend, trekkend,….), diep in de ledematen.

Deze gevoelens treden op tijdens rust, vooral bij lang stilzitten en tijdens de nachtrust.

De drang om te bewegen kan slechts korte tijd onderdrukt worden, patiënten moeten opstaan en bewegen.

Bij heel wat patiënten ontstaan, vooral tijdens de nacht, korte, onwillekeurige schokbewegingen van de ledematen, een soort stuiptrekkingen.

Omdat bij veel patiënten de problemen in de tijd toenemen en de probleemloze periodes steeds korter worden, leidt dit vroeg of laat tot slaapstoornissen, ernstige vermoeidheid, verminderde prestaties, depressies.

Wat zijn de oorzaken van RLS ?

Van de ‘idiopathische’ vorm (op zichzelf staand) kunnen erfelijke factoren een rol spelen. Aangenomen wordt dat een storing in de dopamine-stofwisseling (ook een oorzaak van de ziekte van Parkinson) de voornaamste oorzaak is. Daarom worden nogal eens dopamine-agonisten (medicijnen) voorgeschreven, deze hebben blijkbaar weinig effect.

Dopamine is een neurotransmitter die de coördinatie en beheersing van bewegingen stuurt.

Recente onderzoeken wijzen op oorzaken als ijzertekort, zwangerschap, nierzwakte als oorzaken. In deze gevallen spreekt men van ‘symptomatische’ (een gevolg van een andere aandoening) RLS. De onderliggende oorzaken (ijzertekort, nierzwakte) kunnen soelaas brengen.

Bijwerkingen van medicatie zou ook een rol kunnen spelen, en met name een bijwerking van antidepressiva.

Waarom Magneetveldtherapie ?

RLS zou 3 tot 5% van de bevolking treffen en is dus een belangrijke veroorzaker van ‘chronische’ pijn.
Naast andere (biofysische) behandelmethoden is magneetveldtherapie een veelbelovende therapie om pijn te verminderen of zelfs te vermijden, en dit zonder bijwerkingen.

De behandeling met magnetische krachten of golven is al lang bekend, zelfs in de Ayurveda en de Chinese geneeskunde werd en wordt magneetveldtherapie toegepast.

Hoe kunt u de werking van magneetveldtherpie het best begrijpen ?

Ons lichaam is ‘een electrisch geleidend systeem’ (dat is het uitgangspunt van alle biofysische behandelmethoden). Elke cel en orgaan heeft een eigen trillingsfrekwentie (golflengte), het lichaam zelf straalt ook een elektrisch veld met een behoorlijk vermogen (gemiddeld 100W) uit.

Magneetveldtherapie zendt pulserende magneetstralen uit die ‘resoneren’ (samen-trillen’ of ‘in harmonie’ trillen) met de diverse cellen en organen in het lichaam.

Deze ‘resonantie’ heeft vele effecten op de werking van het lichaam, met name op:

 • de oppervlaktespanning van de cellen
 • de doorbloeding, vooral de microcirculatie wordt verbeterd
 • hierdoor een verhoogde zuurstof- en voedingsstoffenvoorziening
 • een effectieve afvalstoffenverwijdering, ook door een betere lymfewerking
 • en vooral de pijnreceptoren worden beïnvloed waardoor de pijnsignalen in mindere mate via het ruggemerg in de hersenen terecht komen.

Waarom behalen we meer dan gemiddeld-bevredigende resultaten ?

 • Omdat we over een goed magneetveldtherapie-apparaat beschikken (Italiaanse fabrikant, 6 jaar garantie)
 • Omdat we onze cliënten gedurende 6 maanden opvolgen en daarna ook beschikbaar blijven voor ondersteuning
 • Omdat we de cliënt, indien hij of zij dit wenst, eveneens aanvullend begeleiden met een eet- en leefadvies gericht op een optimaal-gezonde, d(p)uurzame relatie met ons lichaam en met onze omgeving.

In het geval van RLS is een specifiek voedingsadvies deugdzaam.

Structurele oplossingen van chronische aandoeningen en pijn

Voordelen van magneetveldtherapie

 • Thuisgebruik
 • Geen nevenwerking
 • 10 j ervaring behandeling chronische klachten
 • uniek begeleidingstraject VORM (in onze praktijk ontwikkeld)

GRATIS PERSOONLIJK ADVIES>